OM ÖSTERSJÖKORTET

Östersjökortet är ett betal- och kreditkort för den miljömedvetna kunden. Kortet är biologiskt nedbrytbart och producerat på majs.

Ålandsbanken har tillsammans med ett antal samarbetspartners arbetat fram Åland Index, ett index som räknar ut din konsumtions miljöpåverkan genom dina kortköp. Med Östersjökortet kommer du kunna se en uppskattning av hur din konsumtion påverkar koldioxidavtrycket. Vill du, kan du välja att donera pengar till olika miljöprojekt eller förändra ditt konsumtionsmönster.

Se filmen om Östersjökortet

Åland Index

För att ta fram Åland Index har vi använt samma data för miljöpåverkan som vi har att tillgå när vi gör riskbedömning vid investeringar. Därefter har vi låtit KPMG, en extern och oberoende part granska indexet. Åland Index kommer att aktiveras som en tjänst till Östersjökortet i slutet av året. I vår kalkylator, baserad på det nya Åland Index, har du möjlighet att uppskatta din miljöpåverkan även om du inte har ett Östersjökort ännu.Så här fungerar Åland Index

  1. Ett kredikort kopplat till Åland Index
  2. Korttransaktionens data skickas till kreditkortsföretaget
  3. Transaktionen verifieras och skickas till banken
  4. Betalningsdatabasen använder indexet för att göra en uppskattning av koldioxidavtrycket
  5. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras via Ålands Bankens Internetkontor eller mobilapp
  6. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom beteende