Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Helsingin musiikkiluokat 3-4 Åshöjdenin peruskoulussa

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Haluamme pelastaa Itämeren!

Helsingin musiikkiluokat 3-4 Åshöjdenin peruskoulussa

2. Ongelman kuvaus

Itämeren tila huolestuttaa meitä kaikkia musiikkiluokilla 3-4 ja haluammekin olla mukana kantamassa kortemme kekoon niin, että aikuiset tekisivät työtä parannuksen eteen. Haluamme kirjoittaa oman laulun ja laulaa sen eri yhteyksissä. Kun aikuiset kuulevat laulumme he ymmärtävät, että heidän tulee työskennellä, jotta me, meidän lapsemme ja lastenlapsemme voisimme yhdessä nauttia puhtaammasta merestä.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Haluaisimme työskennellä yhdessä RimLabin Petter Korkmanin kanssa. Hän voisi auttaa meitä kirjoittamaan oman sanoituksen, joka käsittelee Itämerta. Sitten kirjoittaisimme oman melodian sanoitukseemme ja kuvaisimme kun laulamme laulun. Levittäisimme videota netissä ja toivottavasti pääsisimme esittämään laulun ”Skolmusik 2017” -tapahtumassa Mustasaaressa. Toivomme, että monet oppilaat haluaisivat oppia laulamaan laulumme.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Hyvä tapa oppia uusia asioita on laulaa tärkeän sanoman omaavia lauluja. Toivomme, että monet oppilaat ympäri ruotsinkielistä Suomea haluavat oppia laulun. Mitä useammat aikuiset kuulevat, että me lapset haluamme työskennellä puhtaamman Itämeren eteen, sitä parempi. Siten aikuiset ymmärtävät, että heidänkin tulee alkaa tehdä töitä!

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?