Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

WWF Suomi ja Owl Helsinki

Projektin nimi + sen takanaa oleva organisaatio

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja WWF Suomi ja Owl Helsinki

Ongelman kuvaus

Itämeri voi huonosti. Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma ja maatalous sen merkittävin aiheuttaja. Suomen peltoalasta jopa 80 prosenttia on lihan- ja karjanrehun tuotannon käytössä. Tutkijoiden mukaan lihankulutuksen vähentämisellä on merkittävä vaikutus Itämeren rehevöitymiskehitykseen. Suomalaisten lihankulutus on kuitenkin kasvanut yli 20 prosenttia 2000-luvulla. Jos lihankulutus ei vähene niin Itämerta ei voida pelastaa.

Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Ympäristöjärjestö WWF Suomen ja videotuotantoyhtiö Owl Helsingin Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanjalla halutaan välittää tavallisille kuluttajille, kuinka suuri merkitys ruokavalinnoilla on Itämeren tilaan sekä laajemmin ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Lyhyet, tunteisiin vetoavat videot kertovat, kuinka jokainen voi omilla ruokavalinnoillaan vaikuttaa korvaamalla osan lihasta kasviksilla sekä kotimaisella luonnonkalalla. Lisäksi tavoitteena on kannustaa niitä ihmisiä, jotka valitsevat lautaselleen lihaa, syömään paitsi vähemmän myös ympäristön kannalta parempaa lihaa. 

Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Itämeri voidaan pelastaa vain, jos lihan kulutus Itämeren alueella vähenee. Videokampanja on osa WWF:n laajempaa ruokatyötä, joka kannustaa suomalaisia vastuullisiin ruokavalintoihin. Videoiden avulla voimme tavoittaa parhaalla mahdollisella tavalla suuria yleisöjä sosiaalisen median kautta.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?