Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Ahvenanmaan Kalanhoitoyhdistys ry

1. Projektin nimi + projektin taustaorganisaatio

Petokala-projekti, Ahvenanmaan Kalanhoitoyhdistys ry (Ålands Fiskevårdsförening r.f.)

2. Ongelman kuvaus

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt. Ravinteiden korkeat pitoisuudet ja levää syövän eläinplanktonin vähyys ovat vaikuttaneet siihen, että niin viherlevän kuin viherahdinparran määrä on lisääntynyt meressä. Rakkoleväalueet ovat vähentyneet viherahdinparran vallatessa alaa, mikä on vaikuttanut ekologiseen tasapainoon petokalakannan tappioksi. Petokalojen vähyys on aiheuttanut piikkikalojen ja valkoisen kalan määrän lisääntymisen, mikä puolestaan on tarkoittanut, että levää syövän eläinplanktonin määrä on pysynyt vähäisenä. Loppujen lopuksi tästä on seurannut kasvustojen leviäminen ja näkösyvyyden heikkeneminen. 

3. Mikä on projektin tavoite? / Millainen on ratkaisunne?

Tavoitteena on parantaa rannikon ekosysteemin tasapainoa vahvistamalla petokalakantaa. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii toimenpiteitä monella tasolla. Kaksi tärkeintä toimenpidettä ovat: Tärkeiden kutu- ja kasvualueiden ennallistaminen ja suojeleminen, petokalojen kalastuksen rajoittaminen.

Konkreettisia toimenpiteitä: Umpeen kasvaneiden reittien avaaminen hauen kutupaikoille, kutupaikkojen tekeminen ahvenelle oksista, kutupaikkojen tekeminen meritaimenelle.

4. Miten projektilla voidaan vaikuttaa Itämeren tilan kohentumiseen?

Petokalojen lisääntymisellä on myönteinen vaikutus eläinplanktonin saatavuuteen. Kun eläinplanktonia on paljon saatavana, viherahdinparran ja kasviplanktonin kasvu pysyy kurissa. Sillä on taas hyvä vaikutus vedenlaatuun Itämeren lahdenpoukamissa. Biologisten vaikutusten lisäksi projekti vahvistaa ympäristötietoisuutta, erityisesti nuorten sukupolvien keskuudessa.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.