Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Wargön Innovation

1. Projektin nimi + projektin taustaorganisaatio

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön. Hanke on ollut käynnissä kaksi vuotta. Tähän mennessä sen puitteissa on kehitetty kaksi selluloosapohjaista viljelykatteen prototyyppiä. Niitä on testattu onnistuneesti sekä laboratoriossa että pelloilla. Projekti on koonnut yhteen tärkeitä ruotsalaisia ja suomalaisia toimijoita niin maatalouden, tieteen kuin elinkeinoelämän piiristä.

Älykäs viljelykate -projektin tavoitteena on parantaa viljelykatteen toimivuutta uusilla ominaisuuksilla. Tarkoituksena on lisätä katteeseen esimerkiksi ravintoaineita ja biologisia torjunta-aineita. Se tuo tuotteelle lisää markkinointietua sen hyödyn lisäksi, mitä biohajoava viljelykate tuottaa viljelijälle ja ympäristölle.

2. Ongelman kuvaus

Maailman peltomaita peittävät yhä enenevässä määrin muovipohjaiset viljelykatteet. Joka vuosi fossiilipohjaista muovia käytetään katteena niin paljon, että sillä voisi peittää kaksi Tanskaa. Pelkästään Kiinassa muovikatteen käytön arvioidaan kasvavan 38 prosenttia vuoteen 2024 mennessä. Käytön syitä on useita. Muovikatetta käytetään ehkäisemään haihtumista ja rikkaruohojen kasvua sekä pidentämään kasvukautta pitämällä lämpö paremmin maassa. Ongelmana on, että maahan jää suuri määrä muovia. Monessa maassa muovi aurataan rikki ja jätetään maahan. Maailman peltomaa alkaa olla yhtä täynnä muoviroskaa kuin meret! Muovi silppuuntuu ajan mittaan mikromuoviksi ja sitä joutuu ympäröiviin vesistöihin, missä se aiheuttaa haittoja.

Viljelymaita ja vesistöjä suojelevista innovaatioista tulee yhä tärkeämpiä ilmastonmuutoksen, viljelykelpoisen maan jatkuvan vähenemisen ja maailman väestönkasvun jatkumisen takia

3. Mikä on projektin tavoite? / Millainen on ratkaisunne?

Älykäs viljelykate -projektin tarkoituksena on parantaa biohajoavan viljelykatteen toimivuutta entisestään. Kun katteeseen lisätään uusia ominaisuuksia kuten ravintoaineita, mineraaleja ja luonnollisia torjunta-aineita, se tuottaa enemmän arvoa käyttäjälleen. Lisäksi katteen ympäristövaikutukset vähenevät.

Viljelykate vapauttaa siihen lisättyjä aineita hallitusti. Ne eivät siis valu pois rankkasateen vaikutuksesta. Tänä päivänä ympäristölle aiheutuu haittaa siitä, että suuri osa maahan liian nopeasti lisätyistä aineista valuu käyttämättömänä vesistöihin.

Visiomme on tarjota jokaiselle sadolle biopohjainen viljelykate, joka on suunniteltu vastaamaan jokaisen sadon tarpeisiin ja haasteisiin!

4. Miten projektilla voidaan vaikuttaa Itämeren tilan kohentumiseen?

Projektimme vähentää fossiilipohjaisten viljelykatteiden käyttöä, minkä ansiosta myös mikromuoveja ja ravinteita pääsee vähemmän vesistöihin. Selluloosapohjainen viljelykate on siksi Itämeren alueen viljelijän paras valinta, samoin kuin kaikkien muidenkin maailman viljelijöiden.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.