Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?

Cygnaeus Skola, luokka 6B

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Laita hyvä kiertämään. Cygnaeus Skola, luokka 6B.

2. Ongelman kuvaus

Monet ihmiset ovat tietoisia Itämereen liittyvistä ongelmista, mutta vain harvat tiedostavat, mistä tekijöistä ongelmat muodostuvat. Projektin tavoitteena on valottaa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat Itämeren tilaan ja lisäksi kertoa kuinka yksilö voi auttaa.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektimme tavoite on lisätä nykyisen sukupolvemme ja tulevien sukupolviemme tietoisuutta Itämereen liittyvistä moniulotteisista ongelmista ja mitä konkreettista voidaan tehdä yksilötasolla. Hyödyntämällä koulumme laajan yhteiskuntakontaktiverkoston tulemme kasvattamaan sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista siitä, mikä on hyväksi ja pahaksi Itämerelle.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Meidän on saatava mahdollisimman monta henkilöä seudultamme ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat Itämereen ja kuinka voi edesauttaa tilan parantamiseksi. Sisäistämällä Itämereen liittyvät ongelmat yksilötasolla kasvaa tahtotila muuttaa omia elintottumuksia. Samalla syntyy ymmärrys niistä välttämättömistä toimenpiteistä, jotka on tehtävä makrotasolla.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.