Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

From Waste To Taste ry

Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Ruoankierrätyskeskus. From Waste To Taste ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on taistella ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan. Yhdistyksen toimesta on jo perustettu Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola.

Ongelman kuvaus

Maatalouden valumavedet sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu ja sademäärien kasvu uhkaavat Itämeren ekosysteemejä. Maatalous on Suomessa merkittävin ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen lähde; vajaat kaksi kolmasosaa Itämereen päätyvästä fosforista ja yli puolet typestä on peräisin maataloudesta. Nämä ravinteet lisäävät mm. haitallista sinilevää sekä rihmalevää, joka aiheuttaa merenpohjan hapettomuutta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu ja lisääntyvä sateisuus edelleen pahentavat ongelmaa.

Ruoantuotanto muodostaa noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, saman verran kuin liikenne. Lähes 100 miljoonaa tonnia ruokaa heitetään hukkaan vuosittain pelkästään EU:n alueella. Suomessa koko elintarvikeketjussa arvioidaan haaskattavan jopa 460 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Kauppojen ruokahävikki Suomessa on yli 65 miljoonaa kiloa vuodessa, josta vain 10-15 prosenttia lahjoitetaan tällä hetkellä ruoka-apuun. Hävikkiruoan ympäristökuormitus on suuri, sillä hukkaan menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen. Mikäli tuotettu ruoka hyödynnettäisiin tehokkaammin, ympäristökuormitus myös pienenisi. 

Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Hanke tähtää Itämeren kunnon parantamiseen ruokahävikin pienentämisen kautta. Hankkeessa luodaan jo perustetun hävikkiruokaravintolan yhteyteen tehokas toimintamalli, jossa pyritään oikea-aikaisesti pelastamaan kaikki ne raaka-aineet, joita vielä uhkaa hävikkiin joutuminen. Raaka-aineet kerätään kauppiaalle/tuottajalle yksinkertaisella tavalla ruoankierrätyskeskukseen, jossa ne lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin jatkokäyttöä varten. Samalla muodostetaan kauppiaan/tuottajan ja raaka-aineiden jatkojalostajan muodostama verkosto, joka takaa sen, että toisen toimijan ylijäämä on toisen toimijan raaka-aine. Lisäksi raaka-aineille pyritään tarvittaessa innovoimaan uusia käyttökohteita. Hanke haluaa muuttaa ruoantuotannon toimintatapoja, joissa tuotantoprosessin todellista hintaa ja arvoa (ympäristönäkökulmat, hukatut liiketoimintamahdollisuudet) ei ymmärretä.

Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Kun hukkaan joutuvan ruoan määrä vähenee, vähenevät myös maatalouden Itämereen päätyvät valumavedet sekä ruoantuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tämä hillitsee ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä. Ruoankierrätyskeskus ja sen puitteissa luotu verkosto pelastaisi viikottain tuhansia kiloja raaka-aineita, jotka muuten olisivat joutuneet hävikkiin. Tämän lisäksi on tarkoitus lisätä tietoisuutta hävikin ympäristövaikutuksista sekä kiertotaloudellisesta ajattelusta tuottajien ja kuluttajien keskuudessa, jotta hävikkiä saadaan hillittyä koko ruokaketjussa aina pelloilta kotikeittiöihin. Hanke järjestää koulutuksia, infotilaisuuksia, työpajoja ja kampanjoita hävikkiruokaan liittyvien teemojen ympärillä sekä pitää teemaa yllä mediassa.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?