Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

DG-Diving Group

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

DG-Diving Group on 1982 perustettu suomalainen sukelluspalveluja yrityksille tarjoava perheyritys. Yritys tarjoaa vedenalaisten rakenteiden tarkastus-, huolto-, ja korjaustoimintaan liittyviä palveluita. Olemme Itämeren alueella tunnettu toimija ja laiva-alan edelläkävijä. Missiomme on ratkaista asiakkaidemme haasteet innovatiivisesti ja ympäristöystävällisesti säästäen asiakkaan toiminnan kustannuksia. 

2. Ongelman kuvaus

Laivan vedenalaiseen runkoon kiinnittyy ja siinä kasvaa eliöitä heti siitä hetkestä, kun se ensi kerran koskettaa vettä. Jo viikon vedessä olon jälkeen pinta on täynnä levää ja isompia eliöitä. Rungon likaantuminen lisää aluksen vedenalaisen osan kitkaa ja veden vastus kasvaa. Rungostaan likaantunut laiva kuluttaakin merkittävästi enemmän polttoainetta puhtaaseen runkoon verrattuna. Itämeren ulkopuolelta tulevien laivojen runkoon kiinnittyneinä saapuu alueellemme myös vieraslajeja. Erityisesti Itämeren meriekosysteemi on herkkä erilaisten vieraslajien haitallisille vaikutuksille. Eliöiden pääsy rungoista merialueelle tulisikin saada estettyä. Rungon likaantumista emme voi estää, mutta tehokkaalla pinnan puhdistuksella ja syntyvien jätteiden keräyksellä ja käsittelyllä voimme ehkäistä ja vähentää monia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Pelkkä laivan vedenalaisen rungon puhdistaminen ei ole ympäristön kannalta kestävä ratkaisu. Jos runko vain puhdistetaan, mereen ja sen sedimentteihin päätyy ravinteita, (vieras)eliöitä, kiintoainetta ja pohjamaalien sisältämiä ympäristölle haitallisia aineita. DG-Diving Group Oy:n kehittämä järjestelmä koostuu rungon puhdistamiseen tarkoitetusta harjakoneesta sekä harjausjätteen pumppaamisesta rannalle käsiteltäväksi. Puhdistaminen voidaan siis tehdä kuormittamatta ympäröivää merialuetta. Laitteistolla voidaan aluksen runkoon kiinnittyneen materiaalin laadusta ja määrästä riippuen puhdistaa 500-1000 m2 runkoa tunnissa. Koko järjestelmää kehitetään tällä hetkellä mobiiliksi kokonaisuudeksi, jota on helppo käyttää eri kohteissa satamissa ja merellä. Tavoitteena on myös kehittää pesuveden käsittelymenetelmää niin, että rungon maalin laadusta riippumatta käsitellyt pesuvedet eivät sisällä haitallisessa määrin ympäristölle vaarallisia biosidejä, muita haitallisia aineita tai vieraslajeja. Tämä tullaan toteuttamaan selvitystyönä sekä käsittelylaitteiston kehitystyönä. Tavoitteena on saada lopullinen konsepti valmiiksi huhtikuun 2017 loppuun mennessä ja testata konseptia harjauskauden 2017 aikana.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

DG-Diving Group Oy:n kehittämä menetelmä mahdollistaa laivojen pohjien puhdistuksen Itämerellä vesistöä kuormittamatta. Yritys tekee noin 400 pohjanpuhdistusta vuodessa. Tästä muodostuu arviolta 140 000 kiloa harjausjätettä ja laivojen polttoainesäästöt ovat noin 30 000 tonnia. Laitteiston käytön ja ympäristökuormituksen laskun potentiaali on vielä moninkertainen palvelun laajentumisen myötä

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?