Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

IFF Nordic Ab

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto.

IFF Nordic Ab perustettiin 2016 aloittamaan paikallinen, hyönteisiin perustuva rehutuotanto. Yhtiö sijaitsee Ahvenanmaalla.

2. Ongelman kuvaus

Kesäaikaan sinileväkukinto on suuri ongelma Itämerellä. Ylilannoitus liian suuren ravinteiden saannin seurauksena, johtaa orgaanisen materiaalin lisääntyneeseen määrään Itämeressä, muuttaen meren ekosysteemiä. Tuotettaessa yhden kilon kasvatettua kalaa tarvitaan soijan lisäksi noin 2,5 kiloa rehukalaa. Kala on uusiutuva resurssi, mutta meren kyky tuottaa kalaa jatkuvasti ja säilyttää ekosysteemin toiminta riippuu resurssien kestävästä käsittelystä ja käytöstä. 85 % maailman kalaresursseista on jo maksimaalisessa käytössä tai jo riistetty.

Biologinen jäte paikallisista elintarviketeollisuuksista, kuten esimerkiksi kalankasvatuksesta, meijereistä, lihantuotannosta sekä peruna- ja hedelmäviljelmistä on ongelmallista, sillä viimeinen vastaanottaja suurelle osalle jätettä puuttuu. Ongelmat ovat teknisiä, maantieteellisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä. Nykyisin suurin osa käyttämästämme proteiinirehusta sisältää soijaa. Soija tuodaan pääasiassa Etelä-Amerikasta, mistä aiheutuu pitkiä kuljetuksia ja lisäksi koko soijatuotanto on voimakkaasti kyseenalaistettu ympäristönäkökulmasta. Ravinteet, jotka tuodaan Itämeren alueelle ja jotka pääsevät vesistöihimme hajoavat vähitellen vapauttaen happea. Tämä johtaa laajoihin alueisiin kuollutta merenpohjaa, jota jo nyt on Itämeressä. Jatkamalla rehuntuontia huononnamme tätä tilannetta entisestään.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tavoitteemme on kasvattaa hyönteisentoukkia (Mustasotilaskärpänen / Hermetia Illucens), joita ruokitaan yllämainittujen teollisuuksien jätteillä ja jäämätuotteilla. Nämä jätteet ovat nykyään hyödyntämättömiä paikallisia resursseja ja ne soveltuvat erittäin hyvin rehuksi hyönteisille. Toukat kuivataan, jauhetaan ja tiivistetään proteiinirehuksi. Haluamme korvata osan tuoduista soija- ja kalapohjaisista proteiinirehuista paikallistuotetulla, hyönteispohjaisella vaihtoehdolla. Toivomme myös pystyvämme yhdistämään ylilannoituksesta syntyneet levät ja käyttää niitä toukkien rehuna.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Paikallisella, hyönteispohjaisella proteiinirehutuotannolla olisi useita ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta. Jos kasvava määrä levää yritettäisiin kerätä talteen, voitaisiin hidastaa ylilannoitusta ja tasapainottaa ekosysteemiä käyttäen leviä samanaikaisesti rehuntuotannossa. Myös rehun kuljetus olisi energiatehokkaampaa. Biologinen jäte esimerkiksi elintarviketeollisuudesta ei olisi enää rasite Itämerelle. Sen sijaan se olisi osa paikallista ravinnekiertoa. Ihmisten toiminnasta johtuvat ravinnevuodot Itämereen tulevat jatkumaan, mutta toimiva kiertokulku ja vähentynyt ravinteiden tuonti ulkomailta vähentävät Itämeren rehevöitymistä. Jos nykypäivän proteiinirehu korvattaisiin hyönteispohjaisella rehulla, kuormittaisi Itämeren alue vähemmissä määrin maapallon resursseja.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?