Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Pidä saaristo siistinä ry

Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon. Pidä Saaristo Siistinä ry.

Ongelman kuvaus

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Jotta veneilijä voi noudattaa kieltoa, on oltava olemassa kattava imutyhjennyslaitteiden verkosto, johon veneilijä voi asianmukaisesti jättää käymäläjätteet. Verkosto ei tällä hetkellä ole tarpeeksi kattava tai tehokas. Pääasiallinen syy siihen, että käymäläjätteet päästetään vesistöön, on joko se, ettei tyhjennysasemaa ole lähettyvillä tai se on teknisistä syistä johtuen pois käytöstä. Pidä Saaristo Siistinä ry haluaa olla kantamassa vastuuta siitä, että verkosto saadaan ajan tasalle ja veneilijän on mahdollista toimia oikein.

Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Pidä Saaristo Siistinä ry hankkii yhden uuden imutyhjennyslaitteen, jonka vastaanottokapasiteetti on kymmenen kuutiota tai enemmän. Laite pyritään sijoittamaan mahdollisimman monen veneilijän ulottuville Läntiselle Suomenlahdelle tai Ahvenanmaan lähistölle.  Sijoituspaikan määrittelyssä vaikuttaa myös huolto- ja tyhjennysmahdollisuus sekä vesialueen omistajalta saatava lupa. 

Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen? 

Yksi uusi imutyhjennyslaite (10m3) pystyy vastaanottamaan noin 250 septitankillista käymäläjätettä, joka meressä ollessaan antaisi kasvupotentiaalin noin 5000 kilolle levää.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?