Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Elinikäisen oppimisen keskus, Åbo Akademi

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Itämeri-palapeli – Elinikäisen oppimisen keskus, Åbo Akademi

2. Ongelman kuvaus

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektin tavoite on osoittaa lapsille ja nuorille, että myös he voivat olla mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä. Projektissa tuotetaan kuvamateriaalia Itämeren puolesta työskentelevistä toimijoista ja ammattiryhmistä sekä laaditaan materiaalia, jota voidaan käyttää koululuokkien opetuksessa. Materiaali laaditaan pelin muotoon, ja siihen kuuluu niin aihetta koskevia kysymyksiä, tehtäviä kuin keskusteluteemoja.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projektin tavoitteena on tuoda esiin nuorten oman roolin merkitystä ja rohkaista heitä toimimaan Itämeren puolesta ja miettimään asioita itse. Itämeren vakavasta tilasta huolimatta materiaalin punaisena lankana kulkee toivo. Haluamme kertoa, että säilyttämisen arvoisia asioita on paljon ja painottaa, että tarvitsemme laaja-alaista asiantuntemusta ja monien eri toimijoiden yhteistyötä. Projekti opettaa nuorille, että yhteistyö on ratkaisu Itämeren tilan parantamiseen ja että nuoret ovat sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa tärkeitä toimijoita Itämeri-palapelissä.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.