Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

John Nurmisen Säätiö

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

John Nurmisen Säätiö luo suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä Nutribute-verkkopalvelun, jolla saadaan joukkoistamisen voimin uusi vaihde päälle Itämeren tilan parantamisessa. Lisätietoja NutriTrade-hankkeesta löytyy sivuilta http://nutritradebaltic.eu/ ja http://nutritradebaltic.eu/nutribute-platform/

2. Ongelman kuvaus

Itämeren suurin ja näkyvin ympäristöongelma on liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. 

Alueen valtioiden toimet ravinnepäästöjen rajoittamiseksi eivät nykyisellään ole riittäviä rehevöitymisongelman poistamiseksi. Siksi tarvitaan aktiivisia toimijoita, konkreettisia päästövähennyshankkeita sekä rahoitusta niiden toteuttamiseen. Nutribute-joukkorahoitusalusta vastaa näihin haasteisiin kannustamalla hankkeiden ideointiin ja toteuttamiseen. Lisäksi Nutribute kanavoi kansalaisten ja erilaisten organisaatioiden auttamishalun kustannustehokkaisiin toimiin Itämeren hyväksi. 

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeren tilan parantamiseen tähtäävässä joukkorahoituksessa suuri joukko vapaaehtoisia rahoittajia tukee sopivaksi katsomiensa päästövähennysten toteuttamista. Nutribute-alustan rooli on saattaa projekti-idean ehdottaja ja idean tukijat yhteen eli muuttaa suojeluhalukkuus aktiiviseksi vesiensuojelutyöksi.

Joukkorahoitusalusta on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. Itämerta suojelevat tahot voivat esitellä alustalla ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä hankkeitaan ja kampanjoida niiden rahoittamiseksi. 

Alustan kautta kansalaiset ja erilaiset organisaatiot voivat tukea valitsemiaan keinoja ja siten osallistua Itämeren pelastamiseen. Alustan hallinnoija arvioi ehdotettujen hankkeiden toteuttamismahdollisuudet asiantuntijapaneelin avulla, julkaisee riskiarvioinnin läpäisseet hankkeet alustalla ja siirtää kampanjan jälkeen lahjoitusvarat hankkeille. 

Toivomme kilpailun kautta saavamme tukea alustan ylläpidolle ja kehitystyölle EU-rahoituksen päättymisen jälkeen. Tähän kuuluvat käyttäjäpalautteen kokoaminen, kehitystarpeiden analysointi ja suunnittelu sekä ohjelmakoodia koskevat muutostyöt.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Ravinnepäästöjen leikkaaminen kohentaa Itämeren tilaa vähentämällä sinileväkukintoja ja hapettomia merenpohjia sekä parantamalla kalojen ja muun vesieliöstön elinympäristöjä. Samalla paranevat myös ihmisten mahdollisuudet nauttia merestä ja ranta-alueista.

Nutribute kannustaa myös kestävään kulutukseen ja tuotantoon: Alusta mahdollistaa henkilökohtaisen tai yrityksen ravinnejalanjäljen neutraloinnin. Valittua hanketta voidaan tukea sellaisella summalla, joka vähentää ravinnepäästöjä oman tai yrityksen ravinnejalanjäljen verran.

Joukkorahoitusta ei ole ennen sovellettu Itämeren suojeluun. Uskomme, että Nutribute avaa digitalisena palveluna täysin uudenlaisia mahdollisuuksia joukkoistamisen hyödyntämiseen ympäristönsuojelussa. Vapaaehtoiset toimet täydentävät lakisääteistä ympäristönsuojelua ja päästövähennystoimien lisääntyessä Itämeri puhdistuu.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.