Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Tammerkosken lukio, Tampere

Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri. Tammerkosken lukio, Tampere

Ongelman kuvaus

Itämeri on tuttu puolelle suomalaisista, jotka asuvat Itämeren rannikolla. Kahdelle miljoonalle suomalaiselle Itämeri on vieraampi, ehkä muisto kesäiseltä Kauppatorilta tai matkustajalautan kannelta. Esittelemme järvisuomalaisille uusia puolia Itämerestä. 

Kaikki vetemme, järvivedet, yhdyskuntien jätevedet, teollisuuden prosessivedet sekä maa- ja metsätalouden valumavedet päätyvät lopulta Itämeren altaaseen - Tampereelta Pyhäjärveä, Kulovettä ja Kokemäenjokea pitkin läpi läntisen Pirkanmaan ja Satakunnan Kokemäenjoen suistoon. Miten Tampereella käytämme vettä vaikuttaa 90 metriä alempana, merenpinnan tasolla Selkämereen. 

Kaukaisin Itämeren osa Tampereelta on Itäisen Suomenlahden ulkosaaristo. Toukokuussa vesi on kylmää ja ilma lämmintä. Tuomme keväisen kansallispuiston jään ja veden muovaamat rapakivikalliot, suolapärskeet ja rakkolevän, arktisten muuttolintujen vellovat nauhat ja vanhan kalastajakylän ajattomuuden nähtäväksi ja kuultavaksi tamperelaisille. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto ansaitsee tulla tunnetuksi myös Tampereella.

Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Lukiona haluamme antaa vahvat kokemukset kuvallisina ja äänellisinä muistoina paitsi tuhansille tamperelaisille, myös muistojen tekijöille eli nuorille ympäristön ja kuvataiteiden opiskelijoillemme. Itämeren tila on monella tapaa ongelmallinen. Meidän tekomme on dokumentoida Itämeren tilaan vaikuttavaa tosiasiaa – reilun puolen miljoonan suomalaisen vedenkäytön virtaa sisämaasta Pohjoismaiden suurimpaan suistoon Selkämerelle. 

Havainnoinnin lisäksi kunnioitamme Itämerta esteettisellä osaamisellamme. Haluamme jakaa kokemamme kaupunkilaisille kiertävän näyttelyn muodossa. Ei vain faktat, ohjeet tai tieto, vaan informaatio ja koettu kauneus yhdessä vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja tekemiseen. Tekemisemme vaikuttaa ihmisten haluun toimia Itämeren ekosysteemin hyväksi.

Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Jos viihdyt ja koet merkityksellisyyttä jossain paikassa, et salli tuon ympäristön tuhoutuvan, haluat jakaa sen muiden kanssa. Tämän projektin seurauksena tuo ympäristö voi olla joillekin Itämeri. Oikeasti Itämeri on vain 100 askeleen päässä Tampereelta.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?