Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Seaboost Oy

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Mekaaninen eliönesto / Seaboost Oy

2. Ongelman kuvaus

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla. Näiden myrkkymaalien vaikuttavat aineet ovat mm. kupari ja sinkki, jotka haittaavat avainlajien kuten rakkolevän sekä sinisimpukan lisääntymistä. Avainlajit tarjoavat ravintoa ja suojaa monelle muulle lajille ja vaikuttavat näin koko Itämeren ekosysteemiin.

Veneitä käytetään paljon rannikon tuntumassa, jossa veden vaihtuvuus on huono ja jossa veneitä liikkuu pienellä alueella runsaasti. Rannoilla myös pestään ja huolletaan veneiden pohjia ja tässä yhteydessä irtoaa runsaasti eliönestomaaleja, jotka suureksi osaksi päätyvät Itämereen. Erityisesti pienvenesatamien läheisyydessä haitalliset aineet kerääntyvät pohjasedimenttiin suurina pitoisuuksina muodostaen vakavan ympäristöongelman.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Seaboost on suomalainen startup-yritys, joka haastaa perinteiset eliönestomaalit Itämeren alueella uusilla mekaanisilla eliönestoratkaisuilla. Tavoitteenamme on kaupallistaa ja vakiinnuttaa vaihtoehtoisia eliönestomenetelmiä, jotka tekevät työn paremmin kun nykyiset eliönestomaalit. Näin veneilijät voivat tehdä vihreitä valintoja ilman henkilökohtaisia uhrauksia. Onnistumalla viitoitamme tietä uusille käytännöille ja myös kilpaileville vaihtoehtoisille eliönestomenetelmille.

Yrityksen ensimmäinen tuote on kelluva harjasmatto, joka kiinnitetään venepaikalle ja jonka päälle vene ajetaan aina kun saavutaan satamaan. Tuuli ja aallokko liikuttavat venettä harjasmaton päällä, jolloin pohja saa osakseen jatkuvaa harjausta.

Ensimmäiset Powerturf-harjasmatot lanseerattiin keväällä 2014. Teho sekä käyttömukavuus, sai runsaasti kiitosta Kippari-lehden laajassa käyttötestissä jo samalla kaudella. Lokakuun lopulla testiveneen pohja oli täysin puhdas ja nopeudet eri kierrosluvuilla täsmälleen samat kun keväällä vesille laskun yhteydessä.

Uusin tuotteemme on Powerbrush-pohjaharja, joka mahdollistaa veneen pohjan tehokkaan harjauksen veneestä ja laiturilta käsin. Tälle tuotteelle lanseerataan parhaillaan vaihtoharjoja, joiden avulla myös isompien sekä purjeveneiden harjaus onnistuu kohtuullisen pienellä vaivalla.

Näistä tuotteista löydät lisätietoa sekä käyttöön opastavia videoita osoitteessa

www.seaboost.fi.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Jos onnistumme, on pelkästään näillä mekaanisilla tuotteella mahdollista hoitaa jopa 80% Suomen huvivenekannan eliönestosta. Kun tämän suhteuttaa veneiden kokoon, arvioimme että se edustaa huviveneiden osalta noin 50% huviveneiden eliönestomaalien käytöstä rannikollamme. Lisäksi myös muissa Itämerta ympäröivissä maissa kuten Ruotsissa on hyvin samanlainen pienvenekulttuuri kun Suomessa.

Tämä on merkittävä potentiaali, jonka hyödyntämisessä toivottavasti yhdessä onnistumme.

Seaboost Oy

Christian Feodoroff

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.