Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille

Oppilaiden tuottamat oppimateriaalit Itämeren ja ilmaston suojelussa.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille.

Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action Group, BSAG) 

2. Ongelman kuvaus

Kaikki tietävät, mikä on ilmastonmuutos ja miten se vaikuttaa vesiemme tilaan. Tiedetään myös, että ruuantuotannosta pelloilla aiheutuu ravinnevalumia, vaikka niitä onkin saatu hyvin suitsittua. Mutta moniko tietää, mitä maaperässä oikeastaan tapahtuu, ja miksi ravinteet eivät pysy siellä missä niiden pitäisi?

Maaperän, Itämeren ja ilmaston yhteys tulee tuoda näkyväksi kaikille, jotka ruokaa tuottavat ja kuluttavat. Ja se tulee tehdä heidän äänellään, joiden tulevaisuudesta on kyse; nuorten sekä tulevaisuuden viljelijöiden.  

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeri, ilmasto ja maaperä ovat kiinteässä liitossa. Samoilla toimenpiteillä, joilla suojellaan Itämerta, hillitään ilmastonmuutosta. Maaperän rakenne ja pieneliötoiminta ovat paljaalle silmälle näkymättömiä, mutta äärettömän tärkeitä osasia – paitsi Itämeren ja ilmastonsuojelussa, myös koko planeettamme hyvinvoinnille. 

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille -hanke tuo uuden näkökulman Itämeren ja ilmastonsuojeluun. Asioita katsotaan nuorten silmin aina ruohonjuuresta maan ja meren syvyyksiin asti. Innostuneet oppilaat ideoivat ja tuottavat asiantuntijoiden ohjauksessa eläväisiä oppimateriaaleja maaperän, Itämeren ja ilmaston yhteydestä muille koululaisille; peruskouluille tehdään video, ja maatalousalan oppilaitoksille video sekä muuta aiheeseen liittyvää oppimateriaalia. Oppilaiden apuna toimivat asiantuntijat ovat rautaisia ammattilaisia, kuten Olarin koulun biologian ja maantiedon opettaja Maija Flinkman, joka on muun muassa on käsikirjoittanut Tarinoita järviltä -sarjan. Hankkeeseen valittu työskentelytapa mahdollistaa oppilaiden aidon osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden projektissa, jolla on todellista merkitystä Itämeren ja ilmaston suojelussa.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Kokonaisvaltainen näkemys maaperän, Itämeren ja ilmaston kolminaisuudesta on ensisijaisen tärkeä, kun ratkaistaan visaisia ongelmia, joita ilmastonmuutokseen ja Itämeren suojeluun liittyy. Eri tarpeisiin tuotettavien videoiden avulla monimutkaiset maaperäprosessit konkretisoituvat ymmärrettäviksi niin peruskoululaisille kuin maatalousoppilaitosten opiskelijoillekin. Tietoisuuden lisääntyessä myös teot Itämeren ja ilmaston hyväksi lisääntyvät. Maaperän, Itämeren ja ilmaston yhteyden huomioiminen käytännön viljelytyössä helpottuu.

Nuorten tuottama opetusmateriaali toisille nuorille on vaikuttavuudeltaan suuri; he ovat se sukupolvi, joka elää niiden ratkaisujen kanssa, joita nyt tehdään. He jakavat yhdessä sekä huolen tulevaisuudesta että ratkaisun avaimet. Hankkeeseemme osallistuvilla nuorilla on halu vaikuttaa positiivisesti, kunhan heille annetaan siihen tilaisuus. Mikä voisi olla suurempi motivaattori, kuin mahdollisuus osallistua oman tulevaisuutensa pelastamiseen?

Oppimateriaalit tuotetaan yhteistyössä sekä Espoon Olarin koulun 8. luokkien että Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan opiskelijoiden kanssa. Hanke liittyy kiinteästi BSAG:n syksyllä 2017 käynnistyneeseen Carbon Action -pilottiprojektiin, jossa yhdistyy Itämeren suojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä.  Ks. lisää www.bsag.fi www.carbonaction.fi www.jarki.fi

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2018

BagIt

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Miksi Itämerta on suojeltava?

Helsingin Montessori-koulun lapset tutkivat Itämerta ja sen erityisyyttä kokemuksellisesti.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Nya Åland julkistaa muovikamppailun

Nya Åland julkistaa muovikamppailun.

Siisti Biitsi

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.

Solar Foods

Ruokaa ilman maataloutta ja vesistöpäästöjä

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ugly Foods ja vuoden rumin kasvis

Ugly Foods nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön, ja antaa niille niiden oikean arvon!