Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Olarin koulu, 8E

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Lapsilta lapsille, Olarin koulu, 8E-luokka, Espoo

2. Ongelman kuvaus

Tämän hetkinen lapsille suunnattu Itämeriopetus on ympäristöongelmiin keskittyvää. Se tuntuu masentavan ja lannistavan lapsia. Itämeren ongelmat näyttävät ylivoimaisen suurilta eikä saastuneeksi lätäköksi mainostettu Itämerikään tunnu kiinnostavalta. Tavallisen lapsen mahdollisuudet pitää huolta Itämerestä tuntuvat olemattomilta.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin. Lapset kuvaavat oman leirikoulumatkansa Espoosta Maarianhaminaan Joanna Saturna -purjelaivalla ja järjestävät kuvista valokuvanäyttelyn internetiin. Leirikoulumatkan aikana lapset suunnittelevat itseään nuoremmille oppilaille toiminnallisia luonnontieteellisiä Itämeritutkimuksia, jotka voidaan toteuttaa luokkahuoneessa. Lapset käyvät pareittain testaamassa laatimansa tutkimukset Itämerituntien puitteissa omissa entisissä alakouluissaan sekä omassa Olarin yläkoulussamme. Samalla nuoremmat oppilaat pääsevät kuvamatkalle Itämerelle. Testauksen jälkeen lasten suunnittelemat työt julkaistaan työkortteina muidenkin halukkaiden käyttöön.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Itämeri kaipaa suojelua paitsi tänään myös tulevaisuudessa. Itämeren tila on hitaasti paranemassa nykykansalaisten toimien tuloksena. Kuitenkin myös tulevaisuudessa tarvitaan kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita Itämeren tilasta. Ihminen suojelee vain sitä minkä tietää hienoksi ja arvokkaaksi. Lasten Itämeriopetus tähtää tämän ymmärryksen kasvattamiseen ja kiinnostuksen herättämiseksi. Projektin tuloksena lapsista kasvaa aikuisia, jotka tietävät, että pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan jopa ylivoimaisen suurilta tuntuviin ongelmiin. Projekti tuottaa lisäksi valokuvanäyttelyn ja laajemminkin käyttöönotettavan materiaalin, joka toivottavasti saa aikuiset ajattelemaan uudelleen Itämeriopetuksen ja -viestinnän sisältöjä.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.