Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

CleanX Ltd

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Lääkejäämien eliminointi

Organisaatio: CleanX Ltd on 4 yrittäjän vuonna 2015 perustama start up -yritys. Yrittäjillä on kokemusta Life science -alan tuotekehitys- ja markkinointitehtävistä yhteensä lähes 100 vuotta.

2. Ongelman kuvaus

Kun Jyväskylässä e-pillereitä käyttävä nainen ottaa aamulla päänsärkyyn ibuprofeenia, niin muutamaa tuntia myöhemmin 15% ibuprofeenista on kulkeutunut elimistön läpi ja erittynyt hänen virtsaansa. WC-istuimen virtsasta ibuprofeeni pääsee kulkeutumaan jätevedenpuhdistamon läpi Päijänteeseen. Päijänteestä lääkejäämät kulkeutuvat jokien kautta Suomenlahteen. Kun naisen Helsingissä asuva sisar myöhemmin juo lasillisen kraanavettä, saa hän samalla tietämättään sisarensa nauttimaa ibuprofeenia ja e-pillerien sisältämää estradiolihormoonia. Näin ei luonnollisestikaan saisi käydä.

Itämeren maissa asuvista 80 miljoonasta ihmisestä erittyy lääkejäämiä mereen vuodessa noin 30 000 kg. Tulehduskipulääkkeistä Ibuprofeenia (vaikuttava aine mm. Buranassa ja Ibumaxissa) päätyy Suomenlahteen Suomesta ja Pietarista yhteensä 800 kg ja diklofenaakkia (vaikuttava aine mm. Voltarenissa) 400 kg. Kokonaisuudessaan Itämereen erittyy diklofenaakkia vuodessa yli 5 000 kg. Koska sen hajoamisaika on 20 vuotta, diklofenaakkia on Itämeressä juuri nyt yli 100 000 kiloa.

Antibiootteja erittyy jätevesiin eniten sairaaloista. Antibiootit aiheuttavat väärin käytettynä antibioottiresistenssiä, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisen elimistössä olevat bakteerit ja eliöt kehittävät vastustuskyvyn antibiooteille. Jätevesien hormonit aiheuttavat eläimille hormonaalisia ongelmia ja haittaavat vakavasti mm. niiden lisääntymistä. Tutkimuksissa on huomattu, että uroskalat muuttuvat naaraskaloiksi. Myöskään kaloja syövät linnut eivät lisäänny, kuten ennen. Itämeren kaloista lääkejäämät kulkeutuvat takaisin ihmisiin. Näinkään ei saisi tapahtua.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Viranomaiset ovat kehittämässä lainsäädäntöä, jolla jäsenmaat velvoitetaan tarkkailemaan tiettyjen lääkkeiden erittymistä jätevesiin. Näitä lääkkeitä käytetään etenkin sairaaloissa.

CleanX:n menetelmällä eliminoidaan sairaaloissa eniten käytettävien lääkkeiden jäämiä. Tämä tapahtuu lisäämällä viemäriverkoston alkupäähän (wc:ssä) CleanX:n tuotetta GreenRex. GreenRex aloittaa lääkejäämien hajottamisen heti wc-istuimessa. Lääkejäämät eivät pääse jätevesien puhdistuslaitokselle asti, jossa niiden eliminointi onkin vaikeata ja kallista.

GreenRex on neste, joka annostellaan wc:hen sen käytön yhteydessä esim. valosilmällä ohjatulla annostelijalla. Tällaisia annostelijoita on käytössä sairaaloissa ja muissa laitoksissa. GreenRex-menetelmä kykenee eliminoimaan yhtä lailla myös kotitalouksien lääkejäämät, joten tuotekehitys suunnataan kotitalouksiin projektin myöhemmässä vaiheessa.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Nykyisellään lääkejäämät kulkeutuvat mereen ja aiheuttavat edellä kuvatunlaisia ongelmia.

CleanX:n GreenRex-tuotteella tämä saadaan suurelta osin ehkäistyä ja meri voi siltä osin paremmin.

Lääkejäämäongelma on globaali – GreenRex soveltuu käytettäväksi maailman kaikkien vesistöjen ja merien tilan parantamiseen. 

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?