Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017.

Katse kohti Itämerta - Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

Hankoniemen yläaste

Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017, Hankoniemen yläaste on 126 oppilaan peruskoulu Suomen eteläisimmässä kunnassa. Koulumme rinnalla toimii noin 70 opiskelijan lukio.

Ongelman kuvaus

Hankoniemi sijaitsee Suomen eteläkärjessä. Niemen etelä- ja länsirantaa ympäröivät laajat hiekka- ja kalliorannat. Kuntalaiset elävät meren äärellä, ja koulumme oppilaat ovatkin tottuneet meren läheisyyteen. 

Lukiossamme on painopisteteemana Itämeri. Vuonna 2014 lukiomme osallistui kansalliseen Merentutkijamestarit-kilpailuun ja ryhmämme saavutti kisassa voiton. Myös Kulttuurit tutuiksi -kurssilla Itämeri on lukiossamme tärkeässä osassa. Varsinkin Suomi 100 vuotta -juhlavuotemme kunniaksi haluamme tuoda Itämeren myös yläasteen oppilaiden tietoisuuteen entistä enemmän. Projektipäivien aikana tutustumme Itämeren tilaan, lajistoon, uhkiin sekä tulevaisuuteen. 

Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeri-projektipäivät toteutetaan huhtikuun ja toukokuun vaihteessa 2017. Päivien ohjelmat perustuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti ilmiöoppimiseen. Suunnitelmissa on Itämeri-lähettilään kutsuminen aloitustilaisuuteen. Infotilaisuuden jälkeen oppilaat jakaantuvat pienryhmiin ja työskentelevät eri oppiaineiden piirissä. Fysiikan ja kemian ryhmissä tutkitaan veden ominaisuuksia ja biologian ryhmissä tutustutaan Itämeren eliöstöön tunnistamalla mm. kaloja, leviä ja rantakasveja. Maantieteen pajassa tutustutaan Itämeren naapurivaltioihin ja historiassa Itämeren menneisyyteen ja tulevaisuuteen. 

Koulun ulkopuoliseen ohjelmaan kuuluu mm. rantojen siivousta, meripelastuslaitoksella vierailua, Tvärminnen eläintieteelliseen asemaan tutustumista ja vedenpuhdistuslaitoksella käynti. Toivomme myös, että saamme palolaitoksen kanssa järjestettyä öljyntorjuntaharjoituksen. Päivien aikana myös koulun ruokailussa noudatetaan Itämeri-teemaa nauttimalla kalaa ja kotimaisia kasviksia. Kotitaloudessa paistetaan ja savustetaan silakoita.

Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Oppilaat oppivat ymmärtämään ympäröivää mertamme, sen historiaa ja nykytilaa. Projektipäivien myötä nuoret ymmärtävät vastuullisen roolinsa Itämeren asukkaana.  Tavoitteena on, että oppilaat oppivat arvostamaan ympäristöä ja sitä ainutlaatuista merta, joka on vaikuttanut suomalaisten elämään vuosituhansia ja vaikuttaa aina.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2016

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä

Tutkijat ja viljelijät luovat yhdessä maatalouden vesiensuojelun tulevaisuutta

Lääkejäämien eliminointi

CleanX Ltd Oy:llä kehittämällä GreenRex-tuotteella saadaan eliminoitua ihmisistä viemäriverkostoon erittyviä lääkejäämiä, ennen kuin ne pääsevät vahingoittamaan vesistöjä ja luontoa sekä joutuvat kalojen kautta takaisin ihmiseen.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto.

Puhtaudesta hyötyy kaikki

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto

Paikallinen, hyönteispohjainen proteiinirehutuotanto toisi mukanaan ympäristöllisiä etuja, jotka hyödyttäisivät Itämerta.

Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Badewanne

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Ruoankierrätyskeskus

Ruoankierrätyskeskus taistelemaan ruokahävikkiä ja ilmastonmuutosta vastaan

Haluamme pelastaa Itämeren!

Laula laulumme – pelasta Itämeri!

Nässyä edemmäs kalaan – sadan askeleen päässä Itämeri

Raami kuin Nässyltä, vesi on vaan toisenlaista!

Syö Itämeri puhtaaksi -videokampanja

Pienistä puroista syntyy puhdas Itämeri. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla ruokavalinnoillaan.

Laita hyvä kiertämään

Lapset ja nuoret ovat ne, ketkä tulevaisuudessa tekevät töitä elävän Itämeren hyväksi; Mikä olisikaan parempaa kuin aktivoida heidät jo nyt osallistamalla heitä muutostyöhön?