Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

Munkkiniemen yhteiskoulu

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Itämeriviikko 2016, Munkkiniemen yhteiskoulu on helsinkiläinen yksityinen koulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 7.-9. sekä lukio. Kaikkiaan koulun oppilasmäärä on hieman yli 900.

2. Ongelman kuvaus

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta. Itämeri-teema on osa koulumme laajempaa ympäristökasvatusta, jolla kasvatamme nuoria myönteiseen asenteeseen ja vastuullisuuteen lähiympäristöstään.Koulumme on osallistunut Itämeren suojelutyöhön The Baltic Sea Action Group – jäsenyyden (www.bsag.fi) myötä jo vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoumuksessa luvanneet siivota rantoja koulumme lähellä sekä lisätä niin oppilaiden kuin henkilökunnankin Itämeri-tietämystä. Koulun arjessa teema näkyy vuosittain erityisesti keväällä vietettävänä Itämeri-teemaviikkona. Jatkamme perinnettä myös kuluvana lukuvuonna, keväällä 2016.

Ympäristökasvatus MYK:ssa on pitkäjännitteistä: Koulullemme on myönnetty kestävän kehityksen ympäristömerkki Vihreä lippu. Oppilaista ja useiden eri aineiden opettajista koostuvat Minä välitän – ryhmä tarttuu lukuvuosittain moniin erilaisiin yhteiskunnalliset aiheisiin, ympäristökysymykset mukaan lukien. MYK on tehnyt Itämeri-aiheista yhteistyötä myös tanskalaisen Ingrid Jespersen Gymnasieskolan kanssa vuodesta 2009. Yläkoululaiset ovat esimerkiksi tutkineet Itämeren biologisia ja kemiallisia ominaisuuksia, työstäneet niistä raportin ja esityksen sekä esitelleet työtään yhteistyökoulussa. Vierailujen yhteydessä on myös tutkittu yhdessä Itämerta ja sen eliöstöä niin Kööpenhaminassa kuin Helsingissä. Lukiossa yhteistyömuotona toteutimme yhteisen Baltic Sea Studies -kurssin Tanskassa Kööpenhaminan yliopiston tiloissa ja Suomessa Helsingin yliopiston tiloissa. Lisäksi MYK:n oppilaat ottivat osaa vuonna 2014 Ylen tuottamaan Merentutkijamestari – tv-ohjelmaan.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeri-teemaviikolla 7.-luokkalaiset opettajineen siivoavat koulun lähialueita sekä Munkkiniemen rantoja. Silmiä avaava siivoustempauksemme kaattaa koko Munkan alueen. 8.-luokkalaiset taas vierailevat luokittain Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ja keskustelevat veden käyttöön liittyvistä valinnoistaan. Lisäksi Itämeri-teema näkyy keskitetysti opetuksessa eri oppiaineissa niin peruskoulussa kuin lukiossa. Koulun Minä välitän -oppilasryhmä on myös järjestänyt kuvataidenäyttelyitä, kilpailuja, päivänavauksia yms. ohjelmaa välituntisin. Teemaviikolla Itämeren ruokakolmion suositukset ja ekologisuus näkyvät myös kouluruokalassa: syömme kalaa ja kotimaista kasviksia sekä vältämme naudanlihaa. Aiempina lukuvuosina Itämeri-projektikoulussamme on vieraillut myös Luonto-Liiton Itämerilähettiläitä ja muita asiantuntijavieraita (Syke, BSAG).Tulevaksi kevääksi 2016 suunnittelemme järjestävämme uutuutena 9.-luokkalaisille aihetta syventävän teemapäivän yhteistyössä WWF:n ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa: päivän aikana oppilaat perehtyvät öljyonnettomuuksiin ja niiden torjuntaan sekä harjoittelevat öljyntorjuntaa rannalla. Vaihtoehtoisena ohjelmana osa luokista retkeilisi Harakan luontokouluun Viikkiin, jossa oppilaat tutustuisivat joko vesitutkimukseen tai syventyisivät Itämeri-teemaan.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Koulumme ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ja ymmärrystä Itämerestä lähiympäristönämme ja sen tilasta. Toimimalla Munkassa ja Itämeren rannoilla nuoret oivaltavat omien tekojensa hyvät ja huonot vaikutukset esimerkiksi roskina maassa tai sinilevänä uimarannalla. Rakennamme nuorille valmiutta tarttua tuumasta toimeen. Pidämme tärkeänä, että nuoret oppisivat ja koulun henkilökunta muistaisi omien valintojensa voiman.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.