Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Luonto-Liitto r.y.

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa, Luonto-Liitto r.y.

2. Ongelman kuvaus

Itämeren luonnon ja ekosysteemien kauneus ja monimuotoisuus on monille tuntematon. Projektin tarkoitus on lisätä tietoa ja tietoisuutta Itämerestä ja auttaa luomaan suhde mereen. Samalla herätetään halua toimia meren puolesta ja tarjotaan nuorille mahdollisuus näkemystensä esittämiseen.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Projektin päämääränä on tavoittaa 8000 lasta ja nuorta. Vierailuilla lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus myös omien Itämeri-viestien tuottamiseen ja jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Osa vierailuista toteutetaan rantaretkiopastuksina Itämeren rannoille. Vierailuita toteutetaan sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä kouluissa.

Koulutamme 60 pääasiassa nuorta Itämeri-lähettilästä kouluvierailuja pitämään. Itämeri- lähettiläät pääsevät tekemään käytännön ympäristökasvatustyötä kouluissa ja toimimaan ympäristökansalaisen roolimalleina. Lähettiläät saavat merkityksellisyyden kokemuksia saadessaan osallistua ja vaikuttaa tärkeänä pitämäänsä asiaan. Lähettilästunnit tukevat koulujen opetussuunnitelmien kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden aihekokonaisuuksia. Kouluille tarjotaan mahdollisuus myös oma-aloitteisesti käyttää vierailujen materiaaleja ja ideoita omassa toiminnassaan. Näin Itämeri-viestimme tavoittaa käytännössä vielä enemmän lapsia ja nuoria.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Kouluvierailujen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta ja tietoisuutta Itämerestä ja mereen liittyvistä uhkista, sekä erityisesti omista mahdollisuuksista osallistua Itämeren suojeluun. Vierailut auttavat lapsia ja nuoria havaitsemaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan Itämeren tilaan ja rohkaisevat heitä toimimaan Itämeren puolesta omassa arjessaan ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.