Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Maarianhaminan kaupunki

1. Projektin nimi + projektin taustaorganisaatio

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

2. Ongelman kuvaus

Itämeren luonto on hyvin kuormittunut. Rehevöityminen on vakava ongelma, minkä lisäksi on ilmennyt uusi ympäristöongelma – mikromuovi. Mikromuovin havaitseminen vaatii usein mikroskoopin. Tavallisesti mikromuovina pidetään enintään viiden millimetrin kokoisia hiukkasia. Järviin ja meriin joutuva mikromuovi voi säilyä vedessä satoja vuosia, sillä se hajoaa hitaasti.  Mikrohiukkasten koosta ja tiheydestä riippuen mikromuovi voi joko ajelehtia vesivirtojen mukana tai vajota pohjasedimentteihin. Vedessä elävät eläimet altistuvat sen vuoksi sekä veteen joutuneelle että pohjasedimentteihin kertyneelle mikromuoville. Mikromuovihiukkasia on hyvin erikokoisia, myös niiden kemiallinen koostumus vaihtelee. Tällä hetkellä ei tiedetä, millaisia vaikutuksia eri muoveilla on eläimistölle pitkällä aikavälillä nyt esiintyvinä määrinä

Renkaista ja tiestä irronneita hiukkasia pidetään ympäristön suurimpana mikromuovin lähteenä. Tieliikenne vain kasvaa, joten mikromuovista johtuvat ongelmat eivät katoa mihinkään lähitulevaisuudessa. Slemmernin lahti on erittäin herkkä paikalliselle kuormitukselle, koska se on sisäsaaristoa, jossa vedenkierto on rajallista. Vesianalyysimme ovat osoittaneet, että on erittäin tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla saasteiden ja ravintoaineiden veteen kulkeutumista voidaan vähentää. 

3. Mikä on projektin tavoite? / Millainen on ratkaisunne?

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine altaineen ja jälkipuhdistuksineen luo edellytykset mikromuovien, ravintoaineiden ja muiden saasteiden erottelulle. Samalla voidaan luoda sekä kalojen kutemiselle että linnustolle sopiva biotooppi. Tämä projekti lisää arviomme mukaan tietoa mikromuoviongelmasta ja saa aikaan keskustelua sekä yhteistyötä mikromuoviongelman ratkaisemiseksi sekä useiden tärkeiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se tukee niin vesiympäristön tilan kohentumista kuin ihmisten terveyden parantumista.

4. Miten projektilla voidaan vaikuttaa Itämeren tilan kohentumiseen?

Monivaikutteisen kosteikon perustaminen Nabbenin niemelle tuo seuraavia etuja:

  • Itämereen joutuu vähemmän mikromuovia, ravinteita, happea kuluttavia aineita, raskasmetalleja ja öljyjäämiä.

  • Erityisesti hauen luonnollista lisääntymistä voidaan pitkällä aikavälillä edistää, mikä lisää petokalojen määrää rannikon läheisyydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että petokalakannan kasvu voi estää rehevöitymistä Itämeren rannikoilla ja tukea vesien tervehtymistä.
  • Asukkaiden ja turistien virkistysmahdollisuudet paranevat. Kosteikot lisäävät biologista monimuotoisuutta ja rikastuttavat kasvistoa ja eläimistöä, minkä ansiosta kaikenikäiset ihmiset viihtyvät luonnossa paremmin. Alueelle suunniteltujen kävelyteiden ansiosta ihmisillä on mahdollisuus päästä lähelle luontoa nauttimaan kasveista ja eläimistä sekä niihin liittyvistä pedagogista arvoista. Suunnitelmana on rakentaa niin kutsuttu luontohuone kaiken informaation kokoamiseksi yhteen paikkaan sekä kosteikon vetovoiman lisäämiseksi entisestään.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.