#ihanaitämeri

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

Kirkkojärven koulun 7E -luokka

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

#ihanaitämeri Kirkkojärven koulun 7E -luokka

2. Ongelman kuvaus

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa. Haluamme lisätä niin aikuisten kuin lastenkin tietämystä Itämerestä ja sen suojelun tärkeydestä. Mitä enemmän tiedät ja tunnet luontoa, sitä enemmän arvostat sitä!

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Ideamme konsepti on seuraavanlainen: perustamme Instagram-tilin, ainakin työnimeltään @ihanaitämeri ja järjestämme kampanjan, johon voi osallistua tekemällä hyvän teon Itämeren hyväksi ja ottamalla siitä kuvan ja tägäämällä sen meidän hashtagillä.

Kerromme kampanjasta sosiaalisen median lisäksi julisteilla, sähköposteilla ja nettisivuilla. Suunnittelemme valmiiksi toimia, joilla Itämerta voi auttaa, esim. roskien kerääminen rannoilta, luomuruokaan vaihtaminen, päästöjen vähentäminen, valistustyön tekeminen, rahankeruu (tarvitaan yhteistyökumppani), valuma-alueen hoito jne. Lisäksi osallistujat voivat toki keksiä myös omia ideoita ja osallistua niillä.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projekti tähtää lisäämään tietoutta Itämerestä ja sen suojelemisesta sekä madaltamaan kynnystä osallistua suojeluun. Palkinnoilla ja näkyvyydellä motivoidaan yksityishenkilöitä, organisaatioita, kouluja ja työpaikkoja osallistumaan kanssamme Itämeren kunnostustalkoisiin!

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2015

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla

Typpi aiheuttaa Itämeressä monenlaista haittaa. Ammoniumtyppi on eliöstölle myrkyllistä ja kuluttaa happea. Nitraattityppi taas rehevöittää merta.

Täktominlahden ennallistaminen

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Roskapostia - Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Meriroskat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ja niistä aiheutuvat ongelmat koskettavat kaikkia ihmisiä, eliöitä ja elinympäristöjä Itämeren rannikolla.

Itämeri-palapeli

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Mekaaninen eliönesto

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

Lapsilta lapsille

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Itämeriviikko 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

Saaristomeren Lähikalahanke

Ravinteiden liiallisesta määrästä johtuva rehevöityminen on yksi Itämeren ja Saaristomeren suurimmista ongelmista.

Lasten Itämeri-protesti 2016

Lasten mielipiteet saavat liian vähän näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja siksi heidän näkökulmansa jää päätöksenteossa lähes huomiotta.

Typenpoistolaite Saaristomeren vesiviljelylaitosten ravinnepäästöjen rajoittamiseksi

Saaristomerellä vesiviljelyksen, kuten kalankasvatuksen, seurauksena mereen joutuu ylimääräisiä ravinteita. Meressä ravinneaineet aiheuttavat esimerkiksi rantojen levien liikakasvua.