Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Johannes Myllykoski

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Muoviroskan keruulaite, Johannes Myllykoski. Johannes Myllykoski  on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista.  Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

2. Ongelman kuvaus

Erilaisia muoveja ja muovijätettä kelluu merissä valtavia määriä. Ellei asialle tehdä mitään, kelluu maailman merissä kilo muovijätettä jokaista kolmea kalakiloa kohden (Suomen ympäristökeskus, 2017). Miljoona merilintua ja 100 000 merinisäkästä arvioidaan kuolevan  joka vuosi muovijätteiden takia. Muoviroska aiheuttaa erään arvion mukaan 13 miljardin US dollarin vahingot joka vuosi kalastukselle, merenkululle ja turismille. Pieneksi silpuksi merissä jauhautuva muovi eli mikromuovi päätyy lopulta ravintoketjuun, jossa se rikastuu ja voi päätyä kalojen kautta ihmiseen. 

Myös Itämerellä muoviroskien määrä on hälyttävän suuri. Suomenlahdella suoritettujen uusimpien tutkimusten mukaan mm. Helsingin edustan rannoille kulkeutuvista roskista 90 % on muoviperäistä (Suomessa käytetään vuosittain 300 miljonaa muovipussia !). 

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen kehitetty laite. Laitteesta on valmistettu pienimittakaavainen testiversio, joka vaatii puolueetonta jatkotutkimusta oikeiden säätöparametrien ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Jatkokehitys edellyttää rahoitusta, jotta saadaan aikaan toimiva laite joko rannikon ja jokisuiden puhdistukseen tai valtameriolosuhteisiin.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Muoviroskien ja muovista liukenevien haitta-aineiden vähentäminen parantaa huomattavasti Itämeren tilaa. Kelluvien muoviroskien keruu estää niitä jauhautumasta mikro- tai nanohiukkasiksi. laite on myös tehokas öljynkeräyslaite, jota voidaan tehokkaasti käyttää apuna öljyntorjuntatehtävissä. Pelkästään Suomenlahden kautta kulkee vuosittain 160 miljoonaa tonnia öljytuotteita, ja onnettomuuden riski on aina läsnä.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.