Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Haluamme Rauman freinetkoulussa

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon. Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

2. Ongelman kuvaus

Olemme usean muun raumalaisen tapaan koulumme kanssa käyneet siivoamassa Itämeren mantereella olevia rantoja. Roskaisuus on kuitenkin ongelmana myös saaristossa. Saaristorantojen roskat päätyvät mereen ja sen eläimistöön. 

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Pitkäaikainen haaveemme on viedä lapset kotiseutumme saaristoon siivoamaan ja tutkimaan sitä. Tavoitteena on paitsi tehdä ympäristöteko, myös rakentaa oppilaidemme luontosuhdetta ja halua suojella yhteistä Itämertamme. Haluamme myös saada oppia saaristomaiseman entistämisestä sekä saariston eläimistöstä. 

4. Miten projekti vaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projektimme sisältää sekä konkreettista työtä saariston eteen (siivous) että asenteisiin ja arvoihin vaikuttamista (luontosuhde, kotiseutuun tutustuminen, oman meremme suojeleminen). Projektin avulla kasvatamme oppilaitamme ja välitämme informaatiota myös välillisesti lasten vanhemmille sekä koulumme sidosryhmille (muun muassa Rauman kaupunki, Rauman Yrittäjät ja Turun yliopisto).

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.