Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.

Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action Group, BSAG)

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät, Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action Group, BSAG).

Hanke liittyy kiinteästi BSAG:n syksyllä 2017 käynnistyneeseen Carbon Action -pilottiprojektiin, jossa yhdistyy Itämeren suojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä. Ks. lisää www.bsag.fi www.jarki.fi

2. Ongelman kuvaus

Maaperä on avainasemassa niin vesiensuojelussa kuin ilmastonmuutoksen hidastamisessakin; hyväkuntoisessa peltomaassa ravinteet ja hiili ruokkivat enemmän kasveja kuin ilmakehää tai vesistöjä. Meillä on käytössämme laaja valikoima menetelmiä, joita käyttämällä maata voidaan viljellä vesistöjämme ja ympäristöämme suojellen. Toimet tarvitsevat tekijöitä, sillä parhainkaan idea ei toteudu ilman, että viljelijä sen tekee. Eikä parhainkaan viljelijä pysty pelastamaan Itämertamme yksin. Siksi pelastustoimiin tarvitaan mukaan niin kokeneita konkariviljelijöitä kuin tulevaisuuden tekijöitä – tulevia viljelijöitä.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Viljelijöiden joukossa on yhä enenevässä määrin ennakkoluuttomia edelläkävijöitä. He vaikuttavat viljelyvalinnoillaan positiivisesti ympäristöömme, mutta miksi he ovat ryhtyneet tekoihin? Millainen heidän viljelyfilosofiansa on? Kuinka viljelijä voi vaikuttaa tulevaisuuteen valinnoillaan? Millainen on Vaikuttava Viljelijä 2030? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan yhdessä viljelijöiden ja maatalousalan opiskelijoiden kanssa tässä hankkeessa toteutettavalla oppilaitoskiertueella. Viisi erillistä päivää käsittävä kiertue suuntautuu Suomen rannikkoa myötäilevälle alueelle toisen ja kolmannen asteen maatalousalan oppilaitoksiin lukuvuoden 2018-2019 aikana. Jokaiselle oppilaitokselle pyritään saamaan kummeiksi kolme Vaikuttavaa Viljelijää – yksi lähialueelta ja kaksi muualta Suomesta.

Osallisuus on kiertueen kantava teema, sillä jokainen kiertuepäivä suunnitellaan yhdessä kyseisen oppilaitoksen ja sen kummiviljelijöiden kanssa. Itse päivät koostuvat osioista, joiden aikana kummiviljelijät kertovat omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan tarinallisesti, oppilaat luovat yhdessä kummiviljelijöiden kanssa omia visioitaan tulevaisuuden Vaikuttavasta Viljelijästä ja Itämeren tilasta, sekä lopuksi käyvät läpi yhdessä luotuja skenaarioita ja tekevät tilavierailun yhden kummiviljelijän maatilalle.

Tulevat viljelijät ovat opiskelemassa sitä, kuinka maata viljellään. Heidän tietonsa ja taitonsa karttuvat opiskeluaikana, samalla kun ajatusmallit muotoutuvat. Digiaikana materiaalia on saatavilla rajattomasti, mutta oppilaitoskiertueemme edustaa toisenlaista viestintäkanavaa; vuorovaikutusta konkreettisessa tilassa, tietyn ihmisjoukon kesken. Se synnyttää kokemuksia ja tunteita, joita ei voi siirtää esityksinä nettiin. Kuitenkin ihmisten sisällä syntyvät kokemukset ja tunteet ovat juuri niitä, joista voi kertoa toisille ihmisille, ja jotka saavat aikaan tekoja ympäristön hyväksi; ravinnekierrätystä, maan kasvukunnon parantamista, monimuotoisuuden lisäämistä ja paljon muuta.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Kummiviljelijöiden henkilökohtaisella kohtaamisella, tarinallisella kokemuskerronnalla sekä heidän kanssaan yhdessä tuotetuilla kurkistuksilla tulevaisuuteen avataan tulevien viljelijöiden tietä uteliaisuuteen ja uskallukseen. Ymmärrys omista vaikutusmahdollisuuksista ja viljelijän vahvuuksista Itämeremme pelastamisessa johtaa sekä tekoihin että haluun kertoa niistä muillekin.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi