Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

Helsingin yliopisto ja DROPP

1. Projektin nimi + sen takana oleva organisaatio

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme; Helsingin yliopisto ja DROPP

2. Ongelman kuvaus

Itämeren arvokkaalla ja kauniilla rannikkoekosysteemillä on monia tehtäviä ekosysteemissä: meriruohoniityt toimivat lukuisten kalalajien lastenhuoneena, sinisimpukkasärkät ja rakkolevävyöt taas meren ravinnesuodattimina. Rannikon ekosysteemit ovat tärkeitä myös siksi, että ne ovat monien lajien elinympäristöjä. Ekosysteemit ovat kuitenkin herkkiä, ja niitä uhkaa sekä ilmastonmuutos että rehevöityminen.

Jotta voidaan havaita ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ehkäistä luonnolle haitallisten prosessien kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia, tarvitaan pitkäaikaisdataa. Tällä hetkellä rannikkoympäristöstämme ei ole saatavana tällaista tietoa. Käytettävissä ei ole vuosidataa eikä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoja koskevaa tietoa. Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka eivät ole nähneet, miltä Itämeren pinnan alla näyttää, ja siksi he eivät tiedä, mitä siellä tapahtuu. Omakohtainen kokemus upeasta merenalaisesta elämästä motivoi ja innostaa välittämään haavoittuvasta rannikkomerestämme.

3. Mikä on projektin tavoite? Millainen on ratkaisunne?

Haluamme rakentaa automaattisesti toimivan mittariverkoston, joka mittaa keskeytyksettä tietoa ja lähettää sitä verkkoportaaliin. Suuri yleisö ja tutkijat voivat sen ansiosta seurata pinnan alla tapahtuvia muutoksia. Tulosten merkitys konkretisoituu vedenalaisissa kuvissa, veden alla kuvatuissa Virtual Reality -videoissa ja rannikon läheisyydessä elävistä tärkeistä lajeista kertovassa tiedossa. Tämä kuva- ja tietomateriaali on esillä projektin verkkoportaalissa kuten muukin data. Lisäksi ne ovat julkisesti esillä Allas Sea Poolissa Helsingissä ja Viking Linen laivoilla. 

4. Miten projektilla voidaan vaikuttaa Itämeren tilan kohenemiseen?

Projekti antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua upeaan vedenalaiseen maailmaan ja itse seurata esimerkiksi meren suolapitoisuuden ja lämpötilan muutoksia. Sen ansiosta yleisö voi muodostaa omakohtaisen suhteen lähiympäristöönsä ja ymmärtää paremmin, miten nämä muutokset vaikuttavat meren tilaan. Lisäksi mittarit antavat arvokasta seurantadataa rannikkoympäristön muutoksista. Se on tärkeää taustatietoa tuleviin tutkimusprojekteihin. Ympäristön säilyttäminen ja hoitaminen edellyttää panostusta sekä suurelta yleisöltä että tutkijoilta. Siitä, minkä tuntee omakohtaisesti, tulee tärkeää.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2017

Muoviroskan keruulaite

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla

Muovia korvaava suomalainen materiaali-innovaatio

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi monivaikutteisen kosteikon ansiosta

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

Froodly GO - Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä. Pokemon GO -applikaation tavoin pelillistämisen kautta ihmiset innostetaan keräämään hävikkituotteita lähialueen kaupoista. Hävikkituotteita ostamalla pelaajat keräävät pisteitä, joilla pelissä pääsee etenemään seuraavalle tasolle ja voi saada palkintoja.

Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon

Haluamme Rauman freinetkoulussa auttaa Itämerta ja kotiseutumme saaristoluontoa pitämällä huolta siitä.

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi

Rehevöityvä ja saastuva Itämeremme.

Älykäs viljelykate vähentää mikromuovin määrää meressä

Wargön Innovation johtaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia viljelykatteita maatalouden käyttöön.

Kosteikkoprojekti saariston lahtien suojelemiseksi

Vesiensuojeluyhdistys Pro Edesnäs-Båssa ry haluaa perustaa kosteikon vedenlaadun parantamiseksi ja Raaseporin saariston lahtien suojelemiseksi

Vaikuttava Viljelijä kohtaa Tulevaisuuden Tekijät

Kummiviljelijät ja maatalousalan opiskelijat tekevät yhdessä tulevaisuutta - Itämeri- ja ilmastoystävällistä maataloutta.