Itämeriprojektin voittaja on selvinnyt: Wapulec puhdistaa lääkeainejäämät ja muut haitta-aineet jätevesistä!

17.02.2017

Itämeriprojekti rahoittaa tänä vuonna 9 mainiota hanketta, jotka jakavat 200 000 euroa Itämeren hyväksi. Rahoitettavien hankkeiden joukossa on muun muassa hyönteisiin perustuva rehutuotanto, maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä sekä laivojen pohjien puhdistus kuormittamalla mahdollisimman vähän vesistöä.

– Hakemusten monimuotoisuuden ja huikean määrän ansioista rahoitamme tänä vuonna toisistaan hyvin poikkeavia hankkeita. Tämä on ilahduttavaa ja hyödyllistä Itämeren hyvinvoinnin kannalta, sanoo Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius.

Hakemusten määrä oli ennätyssuuri. Tuomaristo valitsi 140 hakemuksen joukosta 14 hanketta, jotka etenivät yleisöäänestykseen. Yleisön osallistaminen on iso osa Itämeriprojektin rahoitettavien hankkeiden valintaa ja projektit keräsivät tänä vuonna lähes 5 000 ääntä, mikä on 75 % kasvu edellisvuoteen verrattuna.
– Olemme iloisesti yllättyneitä, kuinka hyvin yleisöäänestys aktivoi äänestäjiä. Tuomaristo on myös tänä vuonna kunnioittanut yleisöäänestyksen tuloksia päätöksenteossaan, jatkaa Anne-Maria Salonius.

Ålandsbanken on vuodesta 1997 tukenut ympäristöprojekteja noin 1 500 000 eurolla. Vuoden 2015 aikana käynnistetyllä Itämeriprojektilla on entisestään kehitetty hankkeiden tukemista Itämeren hyväksi sekä rahallisesti että asiantuntijuudella. Seuraavat projektit saavat tänä vuonna jakaa yhteensä 200 000 euroa:

Yleisöäänestyksen voittajat ja jaettavan rahoituksen suuruus:

Sija 1. Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä, 80 000 €. Tämä projekti oli myös Tuomariston suosikki, joita tänä vuonna oli kaksi.
Sija 2. Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017, 1 000 €
Sija 3. Käymäläjätteet kuriin - Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon, 14 000 €

Tuomariston suosikki (toinen kahdesta)
Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä, 40 000 €

Muut rahoituksen saaneet hankkeet ja jaettavan rahoituksen suuruus:
Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten
rakenteiden puhdistuslaitteisto. 33 000 €
Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen
sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi. 10 000 €
Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto 15 000 €
Haluamme pelastaa Itämeren! 1 000 €
Tutkimusmatka Saaristomerelle 6 000 €

TUOMARISTO
Karl-Johan Lehtinen, Ympäristöpäällikkö NEFCO:ssa (Nordiska miljöfinansieringsbolaget),
Anne-Maria Salonius, Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja
Seppo Knuuttila, Erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa (SYKE),
Lotta Nummelin, Itämerisäätiön toimitusjohtaja
Alf Norkko, Itämerentutkimuksen professori Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla

Lisätietoa:

Lisätietoa rahoituksen saaneista projekteista löytyy sivulta www.balticseaproject.org/fi/projektit
Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, Suomen liiketoiminta-alueen johtaja
puh +358 40 733 1106.

Itämeriprojekti Ympäristöprojektien tukeminen on ollut osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Lähes kahdenkymmen vuoden aikana olemme tukeneet eri hankkeiden tärkeää ympäristötyötä 1 500 000 eurolla. Itämeritilimme ovat olleet tärkeässä osassa ympäristötyön mahdollistamisessa. Vuosittain pankki on lahjoittanut luonnonsuojeluun omista varoistaan summan, joka vastaa jopa 0,2 % Itämeritileillä olevista talletuksista. Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. www.balticseaproject.org/fi

Ålandsbanken Abp Ålandsbanken perustettiin vuonna 1919, ja se on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1942 asti. Ålandsbanken luo arvoa henkilökohtaista palvelua arvostaville yksityis- ja yritysasiakkaille tarjoamalla suuren pankin palvelutarjonnan sekä pienen pankin huolenpidon ja terveen järjenkäytön. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä Ahvenanmaan, Manner-Suomen ja Ruotsin konttoreissa. Ålandsbanken-konsernin taseen loppusumma on 4,7 miljardia euroa. www.alandsbanken.fi