Ugly Foods ja vuoden rumin kasvis

Ugly Foods nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön, ja antaa niille niiden oikean arvon!

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Ugly Foods ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Yhdistys pyrkii hidastamaan ilmastonmuutosta ja lieventämään sen seurauksia, edistää kiertotaloutta, nostaa rumien hedelmien ja kasvisten arvostusta sekä edistää ulkonäkönsä takia hävikkiin päätyvien raaka-aineiden hyötykäyttöä kaikilla sektoreilla pienentäen näin ruokahävikkiä. 

2. Ongelman kuvaus

Itämereen kohdistuva ravinnekuormitus on suurimmilta osin peräisin maataloudesta. Suurin osa ruoan ympäristövaikutuksista syntyy maanviljelyssä ja eläintuotannossa. Samalla täysin syömäkelpoisen, hävikkiin joutuvan ruoan osuus Suomessakin on vähintään 10 - 15 % kaikesta tuotetusta ruoasta. Hukkaan heitetyn ruoan koko elinkaaren kasvihuonepäästöt ja vesistöjä rehevöittävät päästöt ovat syntyneet turhaan.  

EU:n “kurkkudirektiivi”, asetus, joka kielsi käyrät kurkut, elää edelleen ihmisten mielissä, vaikka asetus on kumottu jo liki vuosikymmen sitten. Kauppojen hyllyille päätyvät kuitenkin pääosin vain kasvisten malliyksilöt, ja tämä ohjailee myös kulutustottumuksiamme. Ruma porkkana, hassun muotoinen paprika, käyrä kurkku tai muuten vain “väärän” kokoinen tai näköinen kasvis tai hedelmä nähdään helposti kakkoslaatuisena: se jää valitsematta ostoskoriin ja sen kohtalona on päätyä hävikkiin.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Ugly Foods tähtää kuluttajien ajattelutavan muutokseen: ympäristötekojen ei tarvitse tarkoittaa luopumista, niukkuutta ja tiukkapipoisuutta, vaan ne voivat olla myös hauskoja ja oivaltavia. Samalla ihmisten ruoankulutuksen ilmastovaikutus ja maatalouden ravinnekuorma Itämereen pienenee. 

Ugly Foods on kampanja, joka nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön ja nostaa niiden arvostusta ensiluokkaisina raaka-aineina. Haluamme tehdä rumien hedelmien ja kasvisten hyödyntämisestä trendikästä ja helposti lähestyttävää, herkullista makua unohtamatta. 

Kampanjassa hyödynnetään “rumien kasvisten” herättämää sympatiaa ja huumoria. Kampanjassa etsitään ja nostetaan esille hassun näköisiä kasviksia, ja annetaan niille Ugly Foods Approved -leima. Samalla levitetään tietoutta ruoantuotannon aiheuttamasta ravinnekuormasta sekä ilmastovaikutuksista. Satokaudella toteutetaan tuottajille ja kotikasvattajille suunnattu “Vuoden rumin kasvis” -kilpailu sekä vietetään kansallista Ugly Foods -päivää. 

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Raaka-aineiden hyödyntäminen niiden ulkonäöstä huolimatta on todellinen ekoteko, joka hävikin vähenemisen myötä vähentää maatalouden hiilidioksidipäästöjä sekä valumavesien ravinnepäästöjä ja täten vähentävät Itämeren kuormitusta. 

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2018

BagIt

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille

Oppilaiden tuottamat oppimateriaalit Itämeren ja ilmaston suojelussa.

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Miksi Itämerta on suojeltava?

Helsingin Montessori-koulun lapset tutkivat Itämerta ja sen erityisyyttä kokemuksellisesti.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Nya Åland julkistaa muovikamppailun

Nya Åland julkistaa muovikamppailun.

Siisti Biitsi

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.

Solar Foods

Ruokaa ilman maataloutta ja vesistöpäästöjä

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!