Nya Åland julkistaa muovikamppailun

Nya Åland julkistaa muovikamppailun.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Nya Åland julkistaa muovikamppailun.

Nya Åland -lehti

2. Ongelman kuvaus

Nya Åland -lehti aloitti lokakuussa 2018 muovinvastaisen kamppailun, jossa neljän viikon ajan keskitimme huomiomme lehtitalon muoviroskan määrään. Kahden ensimmäisen viikon ajan keräsimme talteen kaiken työpaikalta löytyneen kovan muoviroskan, jotta voisimme lopulta mitata sen määrän. Muoviroskaa kertyi lähes kaksi kiloa. Seuraavat kaksi viikkoa pyrimme aktiivisesti vähentämään muovinkulutusta. Näiden viikkojen aikana toteutimme myös lehtiartikkeliprojektin, jonka painopisteenä oli tiedon jakaminen kuluttajille ja muovin sijaan käytettävät vaihtoehtoiset materiaalit. 

Raportoimme tietenkin lehdessä myös omasta muovikamppailustamme. Kamppailun seurauksena muoviroskan määrässä tapahtui selvästi havaittava vähennys. Kahden viimeisen kamppailuviikon aikana muovia kertyi 832 grammaa. Oheisessa kuvassa voitte nähdä, miltä näyttää osan Nya Ålandin porukasta kahden viikon muoviroskien kanssa.

Itämeriprojektin avustuksella haluaisimme nyt viedä muovikamppailua askeleen eteenpäin. Muovi on planeettamme vitsaus. Vuonna 2017 olimme globaalilla tasolla tuottaneet yli yhdeksän miljardia tonnia muovia, ja kyse on pelkästään vuoden 1950 jälkeen tuotetusta muovista. Merieliöstölle muovi on nykyään valitettava ja jokapäiväinen ongelma - myös Itämeressä. On olemassa aika ennen muovia, ja toivottavasti myös aika muovin jälkeen. Siinä Nya Åland haluaa olla mukana, ja kirjoittaa uusia kertomuksia muovittomalle maailmalle.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Oman muovikokeilumme innoittamana suunnittelemme vuoden 2019 muovittomalle syyskuulle hanketta, jossa jaetaan tietoa ja osallistetaan Ahvenanmaan koululaisia. Yhdistämällä journalismin ja muovitietoisuuden Nya Åland haluaa aikaansaada muutoksen ruohonjuuritasolla. Tietoisten valintojen tekemiseen tarvitaan sekä tietoa, että tapoja tiedon omaksumiseen. Workshop-päivien aikana oppilaat pääsevät yhdessä Nya Ålandin ohjaajan kanssa työskentelemään toimittajina, muoviongelmiin keskittyen. Tekstien, kuvien ja taitetun materiaalin avulla oppilaat pääsevät itse muodostamaan käsityksen muovista ja kehittävät tietojaan ongelmasta samalla kun yrittävät löytää siihen ratkaisuja.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Valmista materiaalia julkaistaan lehdessä jatkuvasti, valaisten oppilaiden näkökulmasta tätä aikamme suurimmaksi ympäristöuhaksi kuvattua asiaa. Paikallislehtenä meillä on tärkeä rooli tiedon välittämisessä ja ongelman näkyväksi tekemisessä, mutta myös ratkaisuissa. Antamalla oppilaille työkaluja ja keinoja tehdä asioita itse ja palkitsemalla heidät tuomalla asiat esiin lehdessämme, toivomme voivamme aikaansaada muutoksen. 

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2018

BagIt

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille

Oppilaiden tuottamat oppimateriaalit Itämeren ja ilmaston suojelussa.

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Miksi Itämerta on suojeltava?

Helsingin Montessori-koulun lapset tutkivat Itämerta ja sen erityisyyttä kokemuksellisesti.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Siisti Biitsi

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.

Solar Foods

Ruokaa ilman maataloutta ja vesistöpäästöjä

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ugly Foods ja vuoden rumin kasvis

Ugly Foods nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön, ja antaa niille niiden oikean arvon!