Miksi Itämerta on suojeltava?

Helsingin Montessori-koulun lapset tutkivat Itämerta ja sen erityisyyttä kokemuksellisesti.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Miksi Itämerta on suojeltava?

Helsingin Montessori-koulu

2. Ongelman kuvaus

Lapset toimivat tutkijoina ja selvittävät, mikä Itämeressä on arvokasta ja erityistä, eli miksi Itämeri kannattaa pelastaa. Aktiivinen suojelutyö alkaa asian omakohtaisesta ymmärtämisestä. 

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tässä ympäristökasvatusprojektissa Helsingin Montessori-koulun oppilaat tutkivat Itämerta, sen rannikoita ja ympärillä olevia valtioita yhdessä yhteistyökoulujen ja -päiväkotien kanssa. Tutkimuksissa painottuu kokemuksellisuus.

Projektissa tehdään mm. omia vesi- ja rantatutkimuksia ja tutustutaan Itämeren luontoon ja historiaan purjehtimalla. Projektissa opettaja kehittää Itämeri-aiheista opetusmateriaalia lasten tutkimuksiin perustuen. Materiaali jaetaan sähköisesti muiden koulujen ja päiväkotien käyttöön.  

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projektissa lapset oppivat Itämerestä ja sen tilasta sekä tiedostavat Itämeren merkityksen ihmisille ja eliöille. Tätä kautta lapset kiinnostuvat Itämerestä ja sen suojelusta.  

Projektissa lapset vaikuttavat siihen, millaisia asioita Itämerestä tutkitaan. Tällä tavoin projekti tuottaa myös tietoa siitä, mistä asioista lapset ovat Itämeressä kiinnostuneita ja mitä he siinä arvostavat. Näistä teemoista tuotetaan opetusmateriaalia, jonka avulla muutkin lapset saavat lapsentasoista tietoa Itämerestä ja sen suojelusta.

Äänestysaika on päättynyt

Muita kilpailijoita vuodelta 2018

BagIt

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille

Oppilaiden tuottamat oppimateriaalit Itämeren ja ilmaston suojelussa.

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Nya Åland julkistaa muovikamppailun

Nya Åland julkistaa muovikamppailun.

Siisti Biitsi

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.

Solar Foods

Ruokaa ilman maataloutta ja vesistöpäästöjä

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ahvenanmaan siivous - roskattoman saaren puolesta!

Ugly Foods ja vuoden rumin kasvis

Ugly Foods nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön, ja antaa niille niiden oikean arvon!