Alla esittelemme kategoriat, joiden kautta voit hakea rahoitusta.

Digitaalinen innovaatio UUSI

Uusi kategoria digitaalisille innovaatioille edistää kestävää elämäntapaa, kestävää teollisuutta ja kestäviä elintarvikemarkkinoita, jotka johtavat terveempään ympäristöön Itämerellä ja sen lähialueilla. Digitaalisella innovaatiolla tarkoitamme sitä, että innovaation/projektin digitalisoituminen tuo mukanaan sellaista lisäarvoa, jota ei muilla tavoin voida saavuttaa.

Lue lisää tästä


Projekti innovatiiviset kilogrammat

Tässä kategoriassa otamme vastaan hakemuksia projekteista, joilla on selkeä mitattava vaikutus. Ne esimerkiksi vähentävät fosfori- tai typpipäästöjä kiloissa/tonneissa lähellä vesistöjä/Itämerta, pienentävät kilogrammamääräisesti haitallisia aineita tai vastaavaa. Projektien tulee sisältää innovatiivinen elementti (esimerkiksi tuote, menetelmä, ratkaisu, liikeidea tai teknologia, joka vaikuttaa lupaavalta tai toimii ja on uusi).


Projekti, joka osallistaa

Tässä kategoriassa otamme vastaan hakemuksia projekteista, joiden tavoitteena on asenteen tai käyttäytymisen muuttaminen, ympäristökasvatus, tiedottaminen, viestintä tai vastaava. Hakemuksessa tulee selvästi käydä ilmi projektin odotettu vaikutus, kuten minkä tyyppinen muutos käyttäytymismalleissa saadaan aikaan ja paljonko ihmisiä tavoitetaan.


Projekti paikallinen vesien suojelu

Tässä kategoriassa vastaanotamme hakemuksia projekteista, joilla on selkeä paikallinen fokus ja jotka sisältävät elementtejä konkreettisesta vesiensuojelusta (nk. ruohonjuuritason projekti). Näemme ansiokkaana, että projekti osallistaa erityyppisiä toimijoita alueella, kuten elinkeinoelämää, kouluja, yhdistyksiä, paikallisia viranomaisia jne. muodostaen uusia yhteistyökuvioita.


Tuomariston tehtävä

Tässä kategoriassa Itämeriprojektin tuomaristo julkistaa lapsille ja nuorille suunnatun tehtävän. Tarkoituksena on löytää innovatiivinen, ”out-of-the-box” -ratkaisu, joka saa ihmiset ryhtymään tuumasta toimeen. Mitä vaaditaan? Miten voidaan muuttaa ihmisten ruokailutottumuksia, ostoskäyttäytymistä ja matkustustapoja? Kuinka tiedosta ja osaamisesta edetään osallistumiseen ja toimintaan?